Peygamberi Metod Teorisinde Kongreler | Temel Konu
Üstad Abdüsselâm Yâsin

 • Düzenleyenler
 • Uluslararası Eğitim ve Bilim Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi
 • Avrupa İslami İlimler Enstitüsü
 • İslami İlimler Araştırmalar Vakfı


Temel Konu

Siraç AnsiklopedisiBismillahirrahmanirrahim
Peygamber Efendimiz Muhammed’in, ailesinin ve sahabesinin üzerlerine, Allah salâvat ve selamı olsun

Uluslararası Bilim ve Eğitim Çalışmaları Merkezi
ile Avrupa İslami İlimler Enstitüsü
İslami İlimler Araştırma Vakfının katılımıyla
Birinci Uluslararası İlmi Konferans düzenliyorlar. Kongrenin konusu şudur:

Üstad Abdüsselam Yasin’e Göre
Peygamberi Metod Teorisinde
Kur’an’ın Merkezi Konumu


17, 18 Muharrem 1434
1, 2 Aralık 2012 İstanbul

Önsöz:

Çağdaş İslami düşüncede fikir ve etkin davetin en parlak projelerinden biri Üstad Abdüsselam Yasin’in Peygamberi Metod Teorisidir. Üstad Abdüsselam’ın bütün çalışmalarında ve değişik kitaplarında açıkça göründüğü ve ince ince işlendiği üzere, Üstad çok geniş ve gelişmiş bir bakış ile İslam Ümmetinin mevcud durumunu, tarihini ve geleceğini bu teori ile okuyor, teşhis ediyor. Ve tedavi ediyor.

Bu Teorinin en çok beslendiği birinci kaynağı Kur’an-ı Kerimdir. Maddeten ve manen bu Teorinin oluşumunda en yüksek noktayı Kur’an hazırlıyor. Bu teorinin kuralları da, pratiği de Kur’andan kaynaklanıyor. Üstad Abdüsselam’ın ısrarla söylediği de budur:

Etrafımızda oluşan dünyayı yeni bir şekilde anlamak için Kur’ana dayanmaktan başka yol yoktur. Varlığı ve hayatı anlamak için temel çerçeve Kur’an’dır. İnanç, hukuk ve bilgide sağlıklı bir yenilik için tek yol yine Kur’an’dır. İnanç, hukuk ve bilgide değişim için yol ve yöntem yine Kur’andır. Her şey ondan çıkar ve her şey ona varır. Kur’an bütün bilgilerin doğruluk terazisidir; bütün değerlerin ölçüsüdür.

İşte Üstad Yasin, bu şekilde Kur’anı temel bir kaynak olarak kabul etmiş; Kur’an ile bu Peygamber Metodu Teorisinin detaylarında çıkan bütün sorunları tam isabetle çözüyor. Genel olarak bütün insanlığın, özel olarak İslam’ın kültür birikimine başvururken, Kur’anı değer ölçüsü olarak ele alıyor.

Bu Peygamber Metodu Teorisinin yapılanmasında, konularında ve önermelerinde Kur’anın merkezi konumunun boyutlarını ve bu teorinin konularını ve önermelerinin genişliği açıklamak için biz; âlimleri, düşünürleri ve akademisyenleri bu teorinin tartışılacağı 1. Uluslararası İlmi Kongreye çağırıyoruz. Bu kongre ki; Uluslararası Bilim ve Eğitim Çalışmaları Merkezi ile Avrupa İslami İlimler Enstitüsü, İslami İlimler Araştırma Vakfı’nın katılımıyla düzenleniyor.

Kongrenin Eksen Konuları:

Eksen konuları:

 1. Peygamberi Metod Teorisi: Kavram, Görev ve Amaç
 2. Peygamberi Metod Teorisinde Kavram Sisteminin Oluşumunda Kur’anın Rolü
 3. Peygamberi Metod Teorisinde Kur’anın Bilgi Kaynağı Olması
 4. Peygamberi Metod Teorisinde Arınma ve Kur’an
 5. Peygamberi Metod Teorisinde Kur’an ve İlim Sorunu
 6. Peygamberi Metod Teorisinde Kur’an Devleti: Kavram, Görev ve Amaç
 7. Peygamberi Metod Teorisinde Kur’an ve Kadın Sorunu
 8. Peygamberi Metod Teorisinde Kur’an ve Düşünce Değerlendirmeleri

Kongreye Katılım Şartları:

 • Katılım için araştırma çalışması, Kongre konularından biriyle ilgili olmalı.
 • Bütün araştırma sahipleri, ilmi hakem kurulu kararlarını kabul eder. Tebliğ sahipleri, gerek görüldüğünde ilmi kurulun önerdiği değiştirmeleri belirli sürelerde yerine getirmeyi taahhüt eder.
 • Tebliğ sahibi, araştırmasında, ciddiyet, derinlik ve belirli hedef gözetmeli. İlmi metod ve akademik yöntemleri yerine getirmeli.
 • Kongre, katılım tebliğlerinin basımını ve yayınlanmasını üstlenir… Yine aynen kurul tarafından kabul görmüş tebliğ sahiplerinin, yolculuk, yemek ve ikamet masraflarını üstlenir.
 • Tebliğleri hazırlarken “Siraç” ansiklopedisinden yardım alınabilir. Bu ansiklopedi Üstad Yasin’in bütün çalışmalarını içeriyor. “Siraç” sitesinden bu ansiklopediyi yüklemek mümkündür.
 • Tebliğler, Word programında, Times New Roman font ile 16 puntoda dizilir. Dipnotlar ise 14 punto olacak.
 • Araştırma tebliği, 5000 kelimeden az olmayacak. Bibliyografya, kaynakça ve dipnotlar da dâhil 10.000 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Tebliğ sahibi, 500 kelime çerçevesinde tebliğin bir özetini sunacak. Bu özet, araştırmanın konusu, dayandığı yöntemi, amaçlarını, kongrenin hangi ana konusu ile ilgili olduğunu bildirecek. Bu özet tanınmış sürede elektronik posta ile gönderilmelidir. Bu özetle beraber doldurulmuş form ve tebliğ sahibinin kısa akademik biyografisi de olmalıdır.

Önemli Tarihler:

15. 04. 2012 Tebliğ özetlerinin ulaşım süresinin sonu
30. 04. 2012 Tebliğ özetlerinin ilk kabul edildiğinin bildirilmesi
15. 09. 2012 Tebliğlerin bitmiş şekliyle ulaşım süresinin sonu
30. 09. 2012 Tebliğlerin hakem kurulu tarafından nihai kabullerini ilan tarihi.. Bu tarihte, tebliğin değiştirilmesi istenmişse bildirilecek. Yine kabul edilmeyen tebliğler, bir özür ile bu tarihte bildirilecektir
10. 10. 2012 Değiştirilmiş tebliğlerin ulaşım tarihleri
1 ve 2. 12. 2012 Kongre Tarihi

Kongrenin Dilleri

 • Arapça
 • Türkçe
 • İngilizce
 • Fransızca

 • Katılacak tebliğler: Katılım formu ve katılımcının kısa akademik biyografisi ile beraber, Kongre sitesine elektronik bir form içinde belirlenmiş sürede gönderilir. Veya şu adrese, belirlenmiş sürede e-posta olarak gönderilir: contact@yassineconferences.net, veya : yassineconferences@gmail.com
 • Kongreye programı ve katılımcılarla ilgili detaylı bilgiler, daha sonra size bildirecektir.