Peygamberi Metod Teorisinde Kongreler | Vizyon, mesaj ve amaçlar
Üstad Abdüsselâm Yâsin

  • Düzenleyenler
  • Uluslararası Eğitim ve Bilim Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi
  • Avrupa İslami İlimler Enstitüsü
  • İslami İlimler Araştırmalar Vakfı


Temel Konu

Siraç Ansiklopedisi
Kongrenin Vizyonu, Mesajı ve Amaçları


Kongrenin Vizyonu

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) metodundan söz etmemiz ve onu araştırmamız, Cenab-ı Hakk Celle ve Alaya yaklaşmak isteyen müminin gönlündeki acil ihtiyaca cevap verdiği gibi; cihad zaferini elde etmek isteyen, futuhatı gözleyen, Allah’ın vaadini bekleyen bütün mümin nesillerin gönlündeki ihtiyaca da cevap verir.
İşte eğer Allah (azze ve celle) bu yol ve yöntemin, eğitim ve örgütlenme olarak herkesin gidebileceği somut bir yol olmasını bize nasip ederse ve biz eğitim ve örgütlenme şartlarını koruyabilirsek (ki; bu şartlardan biri de Allah için arkadaş olmak, Allah’la beraber olurken doğru olmaktır.) işte o zaman bireysel fetih gerçekleşmiş olur.. Cenab-ı Hakk, bu yolda giden mümin kuluna İlahi irfanın kapılarını açar.
Ve aynı zamanda Ümmet için de fetih kapısı açılır. İlahi yardımla gelen fetih ki, Allah onu mücahit ve mümin cemaatine vaad etmiştir.
Biz hayali bir şeyden söz etmiyoruz. Biz, güçlü senetlerle ilmi ve uygulamalı olarak bize kadar gelen Peygamberin yol ve yönteminden söz ediyoruz. Bu metod, ilme ve eğitime dayalı olduğu gibi; tarih boyunca da başarılı olmuştur. Biz her iki fethi de garantileyen bir metottan söz ediyoruz:

  • Seyr u sülüke girmiş olan mümin insanın kalbinin açılması..
  • Ümmetin zafer kazanması.
Bu iki amaç, bu iki yolculuk birbirini gerektiren; biri diğersiz olmayan iki yöntemdir. Nitekim başarılı ve hayırlı Sahabe cemaatinde bu ikisi bir ve beraber yürümüştür.


Kongrenin Mesajı

Amacımız, uygulamalı olarak birçok parlak sonuçlar veren Peygamber yol ve yönteminin anlaşılmasına ve yayılmasına katılmaktır.. Evet, bu metodun uygulandığı okuldan büyük Sahabeler çıktı. O sahabeler ki; Ümmetin en büyükleridir. Peygamberlerden (aleyhimüsselam) sonra insanlığın en seçkinleridirler.
Hedefimiz Peygamber yol ve yönteminin sırlarının anlaşılmasına katkı yapmaktır.. O yol ve yöntem ki; ondan ebedi cihad ve sorumluluk anlayışı doğmuştur. Bunun da en önemlisi, o tarihi büyük mucize ki; en derin, en geniş bir şekilde ve çok kısa bir zamanda bütün dünyayı değiştirmiş ve dönüştürmüştür.
Amacımız, bu Peygamber yol ve yönteminin en önemli özelliğini keşfetmeye katılmaktır. O özellik ki; onunla, bencil, aç, köle, zorba kişilerden ve güçsüzlerin yanında kibirden başları göğe değen kişilerden oluşan bir topluluğu; birlik içinde güçlüce yaşayan, diğergam ve cemaati düşünen, bencilliğini bırakıp başkasına kendini feda eden bir millet yaptı.


Kongrenin Ana Amaçları

  • Değişim ve yapılanmada son derece gelişmiş, bilimsel ve uygulanmışlık özelliği olan Peygamber yol ve yöntemini bir düşünce sistemi olarak ortaya koymak.
  • Üstad Abdüsselam Yasin’i, onun yazdıklarını ve değişik eğitim, düşünce ve siyaset çevrelerinden gelen çok önemli sorulara verdiği cevapları sunmak ve tanıtmak.
  • Peygamberi Metod Teorisinde Kur’anın merkeziliğini ve Üstad Abdüsselam Yasin’in bütün düşünce, eğitim ve siyasetinde ne kadar yüksek bir makama sahip olduğunu ve her durumda nasıl kaynak olarak kullanıldığını göstermek..