Peygamberi Metod Teorisinde Kongreler | Kitapları
Üstad Abdüsselâm Yâsin

 • Düzenleyenler
 • Uluslararası Eğitim ve Bilim Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi
 • Avrupa İslami İlimler Enstitüsü
 • İslami İlimler Araştırmalar Vakfı


Temel Konu

Siraç Ansiklopedisi
Üstad Abdüsselâm’ın Kitapları


Üstad Abdüsselam Yasin; yazıda, kitap telif etmede hem bol ve verimli bir özelliğe sahiptir, hem örnek olabilecek tarzda derinlik ve genişliğe sahiptir. Okuyucuya ruh ve güç verdiği gibi; fikri de yaşatır; vicdanı uyandırır. Bütün bunları da en yüksek bir üslup ve ifade ile yapar.

30 yıl içinde 30 yıllık cihad ve davet liderliği yanında 30 kitap, onlarca makale ve araştırmayı ortaya koymuştur.


Arapça Kitapları:

 1. Davet ve Devlet Arasında İslam, 1972
 2. Yarınki İslam, 1973
 3. İslam veya Tufan (Ölen Krala açık mektup; fakat baskısı ve yayınlanması genele yönelik olmamıştır), 1974
 4. Batılılaştırılmış Seçkinlerle Diyalog (Tercüme edilmiş), 1980
 5. İslam Terazisinde Kraliyet Çağının Mesajı, 1980
 6. Peygamber Yolu: Eğitim, Örgüt ve Ordu, 1982
 7. İslam ve Leninist Marksizme Meydan Okumak, 1987
 8. Büyük Adamlar (İhsan Dizisinin I. Cildi), 1987
 9. Metod Konusunda Girişler, 1989
 10. İslamiyet ve Laik Milliyetçilik, 1989
 11. Fıkıh ve Tarihe Bakışlar, 1989
 12. Parçalar (Şiir Divanı), 1992
 13. Vahyin Egemenliği ve Hevanın Baskısı Arasında Müslüman Aklın Çilesi, 1994
 14. Değerli Demokratlarla Diyalog, 1994
 15. Zikir Risalesi (İhsan Risaleleri Dizisinin İlki), 1995
 16. İktisat Hakkında: İmani Faktörler ve Şer’i Kurallar, 1995
 17. Kız ve Erkek Öğrenciler Risalesi (İhsan Risaleleri Dizisinin II), 1995
 18. Mümin Kadınları Aydınlatma (2 Cilt), 1996
 19. Şura ve Demokrasi, 1996
 20. Vaaz Şiirleri (İhsan Risaleleri Dizisinin III), 1996
 21. Geçmiş ve Gelecek Diyaloğu, 1997
 22. Emazygi Bir Dost ile Diyalog, 1997
 23. El-İhsan I. Cilt, 1998
 24. İmanımızı Nasıl Tazeleriz, Allah ve Peyagmber İçin Nasıl Samimi Oluruz (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin I. Kitabı), 1998
 25. Fıtrat ve Kalbin Tedavisi (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin II. Kitabı), 1998
 26. El-İhsan II. Cilt, 1999
 27. İlgili Makama Bir Hatırlatma (Kral 6. Muhammed’e yazılan bir mektuptur. Fransızca olarak yazılmıştır. Arapçaya ve başka dillere çevrilmiştir), 1999
 28. Kalplerin Sağlığı (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin III. Kitabı), 1999
 29. Zorluklara Katlanmak (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin IV. Kitabı), 1999
 30. Adalet: İslamcılar ve Yönetim, 2000
 31. Desteler (Şiir divanıdır. 3 parçası basılmıştır), 2000
 32. İslam ve Modernizm (Tercüme edilmiştir), 2000
 33. İlim Risalesi, 2001
 34. Hilafet ve Krallık, 2001
 35. Başkaldırı ve Reform Adamları, 2001
 36. Müminin Gündüz ve Gecesi, 2002
 37. Bedel (Peygamber Metodu Dersleri Dizisinin V. Kitabı), 2004
 38. Sünnetullah, 2005
 39. İslam Geleceği İçin Bazı Girişler, 2005
 40. Müminin Gündüzü ve Gecesi (Bir kitapta İngilizce ve Arapça olarak basılmıştır), 2007
 41. Ümmetin Önderliği, 2009
 42. Kur’an ve Peygamberlik, 2010

Fransızca Kitapları:

 1. La révolution à l'heure de l'ISLAM, 1980
 2. Pour un dialogue avec l'élite occidentalisée, 1980
 3. Islamiser la modernité, 1998
 4. Mémorandum à qui de droit (Lettre ouverte à Mohamed IV, roi du Maroc), 1999

İngilizce’ye Çevirilenler:

 1. Memorandum: To Him Who Is Concerned (Traslation of an open letter in French to the country’s new king, Mohamed VI), 1999
 2. Winning the Modern World for Islam, 2000
 3. The Muslim Mind on Trial: Divine Revelation versus Secular Rationalism, 2003
 4. Day and Night Schedule of the Believer (A book in Arabic and English), 2007

Almanca’ya Çevirilenler:

 1. Memorandum an wen es angeht, 1999
 2. Islamischer Vernunftappell an die Moderne, 2000