Peygamberi Metod Teorisinde Kongreler | Tarihler
Üstad Abdüsselâm Yâsin

  • Düzenleyenler
  • Uluslararası Eğitim ve Bilim Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi
  • Avrupa İslami İlimler Enstitüsü
  • İslami İlimler Araştırmalar Vakfı


Temel Konu

Siraç Ansiklopedisi
Önemli Tarihler:


15. 04. 2012 Tebliğ özetlerinin ulaşım süresinin sonu
30. 04. 2012 Tebliğ özetlerinin ilk kabul edildiğinin bildirilmesi
15. 09. 2012 Tebliğlerin tam olarak ulaşım süresinin sonu
30. 09. 2012 Tebliğlerin hakem kurulu tarafından nihai kabullerini ilan tarihi.. Bu tarihte, tebliğin değiştirilmesi istenmişse bildirilecek. Yine kabul edilmeyen tebliğler, bir özür ile, bu tarihte bildirilecektir
10. 10. 2012 Değiştirilmiş tebliğlerin ulaşım tarih
1 ve 2. 12. 2012 Kongre Tarihi