İslami ilimleri araştırma vakfı


Sunuş:

İslami ilimleri araştırma vakfı

İslami İlimleri Araştırma Vakfı, bir grup hayırsever iş adamları ile bazı ilim adamları tarafından 1970’de kuruldu. İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi tarafından 20. 10. 1970 tarihli 1980/809 numaralı karar ve 1980/750 numaralı karar ile tescil edildi. 7. 8. 1971’de Resmi Gazetede yayınlandı. İstanbul, Ordu Caddesinde 210/2 numarada faaliyete başladı.

Bu vakıf, içinde kurulduğu şehrin mülkü değildir. Sadece onu kuran milletin mülkü de değildir. Belki, bu vakıf bütün irfan dünyasınındır. Onun için vakfın kapıları bütün dünyada irfan sahasında çalışan bütün birey ve kurumlara açıktır. Vakıf, bütün yardım çeşitlerine hazırdır. Hangi taraftan gelirse gelsin; şeref ve minnettarlıkla ilmi, maddi, manevi her nevi yardımı kabul etmeye müsaittir.

Bu vakıf, diğer vakıflardan hem yerel hem uluslararası ilmi tartışmalı kongre ve sempozyumları düzenlemekle ilgilidir. Öyle ki, geçen 25 yıl içinde yüksek derecede ilmi tartışmaları içeren 51 sempozyum düzenlemiştir. Bunların 12’si uluslararası niteliklidir.

Vakfın Hedefleri:

* Seçkin âlim, mütefekkir ve araştırmacıları yetiştirmek.. Araştırma ve okuma imkânlarını temin etme ve bu imkânları ehli için çoğaltmak.

* Bütün İslami ilim dallarında araştırmalar yapmak. Bu gibi araştırmaları desteklemek.. Araştırmacılar için yerler inşa etmek. Kütüphaneler kurmak, alimleri diğer dünya devletlerine göndermek, ilmi araştırmacılar için burs vermek, İslami ilimlerde çalışmaları teşvik için ödüller vermek.

* Dünyadaki diğer ilmi kurumlarla irtibata geçmek; yerel ve uluslar arası kongre ve sempozyumlar düzenlemek. Araştırmacıları diğer sempozyumlara göndermek.

* Değişik seviyelerde özel okullar kurmak. Ticari amaçlı olmayan özel üniversiteler inşa etmek.. Mevcud üniversitelere bağlı kolejler inşa etmek. Araştırma öğrencileri ve doktora yapanlara teşvik edici burslar vermek.

* Mümkün olan bütün araçlarla ilmi kitapları yayınlamak.

* İslami Araştırma tezlerini değerlendirmek. İyi olanları Türkçeye kazandırmak.. Ve yayınlamak.

* Medeniyetin inşasında eski İslam âlimlerinin yüksek konumunu ve tesirlerini açıklamak.

Vakfın Bazı Yayınları:

Önemli ilmi tartışmalar içeren uluslararası kongrelerden oluşan kitaplar serisi. Bunlardan bazıları:

* Dinde Sünnetin Yeri

* İslam ve Demokrasi

* İslam Dünyasında ve Türkiyede Modernizm ve Laiklik

* Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye

* Günümüzde Aile

* AB Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi

* Kur’an ve Sünnette Zekât

* Namaz ve Cami

İlmi, yerel sempozyumlardan oluşan kitaplar serisi:

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 1- Kur’an, Sünnet ve İlimler.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 2- Kur’an ve İlimler.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 3- Kur’an ve Ulum’ul- Kur’an.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 4- Kıraet İlimleri, Teorik ve Pratik Konular.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 5- İslam Düşüncesinde Gayb Sorunu – 1.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 6- İslam Düşüncesinde Gayb Sorunu – 2.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 7- Kur’an-ı Kerimde Sorumluluk.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 8- Kur’an-ı Kerimde Ehl-i Kitap.

Vakfın Kütüphanesi:

Vakfın kütüphanesi, Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak 4000 kitaba sahiptir.

Vakfın Diğer İlmi Aktiviteleri:

Kur’an, Hadis ve İslam fıkhı üzerinde ilmi konferanslar.İstişare meclisleri, Cuma meclisleri.Arapça ve İngilizce Dil Kursları.

Vakfın internet sitesi:

isavvakfi.org