Tarihler


Konferansla İlgili Tarihler

* Tebliğ özetlerinin kabul edileceği son tarih, 15 Mayıs 2015

* Kabul edilen özetlerin ilan tarihi, 30 Mayıs 2015

* Tebliğlerin teslim tarihi 27 Eylül 2015

* Tebliğlerin değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi 31 Ekim 2015

* Son tashihleri yapılan tebliğlerin teslim tarihi 22 Kasım 2015

* Allah’ın izniyle konferans tarihi 16-17 Ocak 2016