Bildiri Özetlerinin İlim Kurulu Üyelerince İncelenmesi ” ve Bildiri Kabulünün Devam Etmesi


“İmam Abdüsselam YASİN’in (r.h) Nebevi Yöntem Nazariyesinde Değişim” konulu Uluslararası Konferans düzenleme komitesi, aralarında Mısır, Cezayir, Fas, Türkiye, Hollanda, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Yemen, Tunus, Amerika, Libya, Kuveyt, Ukrayna, Malezya, İngiltere, Almanya, Sudan, Ürdün ve Filistin’in bulunduğu birçok ülkeden 200’e yakın araştırmacının sunduğu araştırma özetlerinin inceleme aşamasından geçtiğini ilan etti.

İlk duyuruda açıklanan kurallara ve şartlara uyularak sunulan bildiri önerilerini, İlim Kurulu Üyelerinin kabulü ile sonuçlanmış ve ardından değerli komisyon üyelerinin değerlendirmelerine tabii olacak bilimsel araştırmaların hazırlık aşamasına başlanmıştır.

İmam Abdüsselam Yasin Derneği (Türkiye), İslami İlimler Araştırma Vakfı ISAV(İstanbul) ve Medeniyet Vakıf’larıyla yardımlaşarak: “İmam Abdüsselam YASİN’nin Nebevi Yöntem Nazariyesinde Değişim; Kavram, Problemler ve Temel Meseleler” başlığı altında 16-17 Ocak 2016 tarihleri arasında bir konferans çalışmasının gerçekleştirilmesini planlamıştır.

Bildiri teslim tarihi sonrası çok sayıda başvuru yapılması üzerine, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına imkân tanımak için Konferans organizasyon komisyonu, bildiri sunmak isteyen tüm araştırmacılara, amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 10 sayfayı geçmeyecek şekilde içeriği açıklayan bildiri özetini Konferansın faaliyetlerine ilişkin çalıştaylara gönderme imkânı sunduğunu ilan eder. Bu karara binaen bildiri özetlerinin en geç 1 Eylül 2015 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Konferans organizasyonu, katılımcılardan önerileri ve bildirileri kabul edilenlerin, sadece otelde konaklama ve yemek masraflarını karşılayacaktır. Farklı giderlerden sorumlu değildir.

Katılım için, form ve katılımcının akademik özgeçmişi ile birlikte belirtilen süre içinde elektronik posta yoluyla şu adrese gönderilmelidir: scientificommitte@yassine.org

Katılımcılar, program ve İlim Kurulu Üyelerinin değerlendirme ayrıntıları hakkındaki en son gelişmeleri kuruma ait yassine.org ve kongreye özel yassineconferences.net/change-conf web sayfalarında güncellenmiş olarak bulabileceklerdir.